วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Masumi Spa Chiangmai (มาสุมิ สปา) จัดกิจกรรม การส่งเสริมการดูแลสุขภาพของพนักงาน

          เนื่องในวันที่ 19 มิถุนายน 57 ที่ผ่านมา ทางมาสุมิ สปา Masumi Spa Chiangmai ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี และพร้อมสำหรับการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน เนื่องจาก ไม่ว่าจะเป็น พนักงานนวด แม่บ้าน พนักงานออฟฟิต หรือ แม้กระทั่ง พนักงานต้อนรับ ต่างให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ดังนั้น มาสุมิ สปา จึงเล็งเห็นว่าการมีสุขภาพที่ดีของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ดังนั้น มาสุมิ สปา จึงจัดตั้งกิจกรรมการตรวจสุขภาพขึ้น ทั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนจาก ศูนย์เมดเทคแล็บ คลีนิคเทคนิคการแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้สนับสนุน กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ มาสุมิ สปา มา ณ ที่นี้ค่ะwww.facebook.com/masumispachiangmai
Tel: 053-213490
Email: sale@masumispa.com

วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สมาคมไทยล้านนาสปา เข้าเยี่ยมเยียน Masumi Spa Chiangmai

          เมื่อวันที่  24 พฤษภาคม 2557 สมาคมไทยล้านนาสปา นำโดยคุณอ้อ อนิดา โทณะวณิก นายกสมาคมฯ ได้จัดโครงการเข้าเยี่ยมชม ธุรกิจสปาผู้เป็นสมาชิกชมรมฯ  เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง คณะกรรมการ และ สมาชิกสมาคมไทยล้านนา สปา  จังหวัดเชียงใหม่ และ มาสุมิ สปา เป็นหนึ่งในสปาที่ สมาคมไทยล้านนา สปา ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม ซึ่งถือเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ อย่าง Masumi Spa ได้อย่างอบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง