วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Masumi Hot Oil Massage (热油按摩) - Masumi Spa Chiangmai

          การนวดน้ำมัน โดยทั่วไปเป็นการนวดที่หลายๆท่านรู้จักกันดีอยู่แล้ว การนวดน้ำมันหอมระเหย ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนคลายการนวดจากกลิ่นเฉพาะตัวของสมุนไพร หรือดอกไม้ในแต่ละชนิด ตามที่ท่านชื่นชอบได้ อาทิ เช่น กลิ่นดอกกุหลาบ ดอกจำปี ดอกมะลิ เป็นต้น แต่ Masumi Spa เรายังอยากนำเสนอการนวดน้ำมันในลักษณะของน้ำมันอุ่นๆ (Masumi Hot Oil Massage) ซึ่งเป็นการนำน้ำมันมาอุ่น (Warm) ก่อนนำมาทำการนวดให้กับลูกค้าทุกท่าน ซึ่งความอุ่นของตัวน้ำมัน จะช่วยให้ระบบเลือดของลูกค้าหมุนเวียนได้ดีขึ้น รักษาสมดุลและเพิ่มความอบอุ่น  ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการปวดเมื่อย และปรับสภาพผิว และเพิ่มความสบายในทุกขั้นตอนการนวดอีกด้วย


          A general Aromatherapy massage is well-known for huge amount of people. For aromatherapy massage the customers can choose the scent from herbs or Florals which you prefer such as rose scent, White Champaka scent, jasmine scent, etc. But Masumi Spa proudly to present Hot Oil Massage which warm aroma oil before the massage. The warmth of the oil will help the customer’s blood circulation work well, equilibration, increase the warmth, muscle relaxation, relieve the pain, improves skin balance, increase the comfort in every step of the massage.

热油按摩
          一般的精油按摩对大多数人都很出名。如果做一般精油按摩,客户可以选草药香味或者许多花卉香味,如玫瑰香味、白兰花香味、茉莉花香味等。我们 Masumi Spa 很自豪为您介绍热油按摩,先把精油加热一下,然后再用它来按摩。精油的热情有助于客户的血液循环、增加温暖、肌肉放松、缓解酸痛、保持皮肤平衡、增加舒适性在按摩的每一步。


For Booking สอบถามรายละเอียดเมนูให้บริการ/จองคิวเข้ารับบริการ
Tel: 053-213490, 091-0690469
Facebook: https://www.facebook.com/masumispachiangmai
For booking: @masumispa หรือ กดลิงค์ http://line.me/ti/p/@sqi7838x

Thai Traditional Massage with balm (传统香脂泰式按摩) - Masumi Spa Chiangmai

          การนวดไทยเป็นการนวดที่ขึ้นชื่อของประเทศไทย และมีชื่อเสียงไปทั่วโลกในขณะนี้ หากมาเที่ยวประเทศไทย นักท่องเที่ยวท่านไหนไม่ได้ลองนวดไทย ถือว่ายังไม่ได้มาถึงประเทศไทย ซึ่งมากกว่า 80% ของนักท่องเที่ยวที่ได้ทดลองการนวดไทย ย่อมพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า นวดไทยมีความสบายในตัวเองค่อนข้างสูง สามารถผ่อนคลาย และหายจากอาการเมื่อยล้าได้ในพร้อมๆกันอีกด้วย

          การนวดไทย ในรูปแบบของ Masumi  Spa นอกจากจะเป็นการนวดที่มีประวัติศาสตร์ มาอย่างยาวนานแล้ว ยังมีเอกลักษณ์ในรูปแบบเฉพาะของ Masumi Spa ที่ผ่านการฝึกฝนให้เป็นรูปแบบเดียวกันของพนักงาน เพื่อให้การนวดมีคุณภาพ และพร้อมสำหรับการพัฒนาฝีมือ เพื่อมอบให้กับลูกค้าผู้มีพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจในการเข้าใช้บริการของเรา นอกเหนือจากนี้ ยังมีการผสมผสานการนวดไทย เข้าร่วมกับการนวดยาหม่อง (Balm) ที่เป็นสูตรเฉพาะของ Masumi Spa เพื่อช่วยให้การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ แก้อาการปวดบวม อาการเมื่อยล้า ฟกช้ำดำเขียวต่างๆได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

          นอกเหนือจากการลองนวดไทยแล้ว การนวดไทยด้วยยาหม่อง (Thai Balm Massage) ของ Masumi Spa ยังเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการนวดที่นักท่องเที่ยวทุกท่านควรลองสักครั้ง และเราเชื่อว่า ท่านจะชื่นชอบการนวดไทยด้วยยาหม่อง (Thai Balm Massage) ไม่แพ้กับการนวดไทยอย่างแน่นอน


          Thai Traditional massage is well-known in Thailand and be famous in the whole world now, if the travelers travel to Thailand and did not get a Thai traditional massage, it means they did not reach Thailand. More than 80% of travelers who got a Thai traditional massage said that Thai traditional massage has its own comfortable, can make them relax and relieve the fatigue at the same time.

          Thai Traditional massage in the style of Masumi Spa have a long time history and own identity. Our therapists have already passed the same pattern of training in order to provide a high-class service and get ready for skill development. Moreover, there is a combination between Thai traditional massage and Thai balm massage which is individual of  Masumi Spa. Its help to relieve muscle pain and ache, the bruised will get better as well.

          Not only Masumi Spa Thai traditional massage, but also Thai balm massage which the travelers should try it for once, and we believe that you will be satisfied with the Thai balm massage as well as Thai traditional massage.


传统香脂泰式按摩
          传统泰式按摩在泰国很著名、也是举世闻名的。如果来泰国的游客没有做到传统泰式按摩就算来不到泰国。超过80%的按过传统泰式按摩的游客都会一样说传统泰式按摩有自己的舒服,可以让身体放松同时也能缓解疲劳。

          Masumi Spa 的传统泰式按摩有长久的历史和自己的身份。我们的按摩师都通过了同式的训练为了提供高水平的服务和准备好技能发展。此外,这里也把传统泰式按摩与香脂按摩结合,成为 Masumi Spa 的特色。它有助于缓解肌肉酸疼和挫伤。

          不仅是Masumi Spa 的传统泰式按摩,而且香脂按摩也应该被尝试。我们相信您会对香脂按摩以及传统泰式按摩感到满意。

For more information please contact
Telephone: 053-213490, 091-0690469
Line ID: @masumispa or link https://line.me/R/ti/p/%40masumispa
Website: http://www.masumispa.com/