วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

OUR SPA AWARDS - Masumi Spa Chiangmai

OUR SPA AWARDS

2017

Certificate of Excellence Service 2017 (Five Stars)
From TripAdvisor

Certificate of Popularity for the Year 2017
From Dianping.com

Chiangmai Top Ten Awards 2017 (Top 10 Best Spa)
From the Chiangmai Chamber of Commerce

Choice Awards 2017
From Chang Puak Magazine & Map

DBD Wellness Service Awards 2017 (Spa Business)
From Department of Business Development

DBD Quality Awards of Spa Business Management
From Department of Business Development


2016

Winner of Chiangmai Quality Brand 2016
From the Chiangmai Chamber of Commerce

Lanna Wellness Tourism Awards (Toward Aging Society)
From the Governor of Chiangmai Province


For more information📞 053-213490
Line 🔅: @masumispa or click the link https://line.me/R/ti/p/%40masumispa
Wechat ID:🔆: masumispachiangmai
Website: www.masumispa.com 

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561

BUY 1 GET 1 FREE (Start your treatment before 5 pm) - Masumi Spa Chiangmai

BUY 1 GET 1 FREE until 31 Dec 2018

Spa Packages for 2.5 Hours
Masumi Lanna Healing Package 
Price 1,500 Baht
- Thai Traditional Massage 传统泰式按摩
- Aromatherapy Massage (Back)  精油按摩()
- Head & Shoulder Massage 及肩部按摩
- Foot Massage 足部按摩

Masumi Healthy Relaxing Package 
Price 1,900 Baht
- Herbal Steam Sauna 蒸汽桑拿
- Thai Traditional Massage 传统泰式按摩
- Thai Herbal Hot Compress 泰国芳香草药热敷按摩
- Foot Massage 足部按摩

Masumi Beauty Relaxing Package  
Price 2,200 Baht
- Herbal Steam Sauna 蒸汽桑拿
- Jasmine Rice Body Scrub 身体磨砂 (Jasmine Rice)
- Aromatherapy Massage 精油按摩

Masumi Refreshing Package 
Price 2,500 Baht
- Jasmine Rice Body Scrub 身体磨砂 (Jasmine Rice)
- Aromatherapy Massage 精油按摩
- Thai Herbal Hot Compress 泰国芳香草药热敷按摩

Masumi Reflexology Package  
Price 2,600 Baht
- Jasmine Rice Body Scrub 身体磨砂 (Jasmine Rice)
- Body Wrap 身体衰敷护理
- Aromatherapy Massage (Back)  精油按摩()
- Head & Shoulder Massage 及肩部按摩


Spa Packages for 3 Hours
Masumi Beauty Beginning Package 
Price 2,700 Baht

- Jasmine Rice Body Scrub 身体磨砂 (Jasmine Rice)
- Aromatherapy Massage 精油按摩
- Refreshing Facial Treatment  清爽面部护理Masumi Natural Delight Package 

Price 2,900 Baht
- Herbal Steam Sauna 蒸汽桑拿
- Aromatherapy Massage 精油按摩
- Thai Herbal Hot Compress 泰国芳香草药热敷按摩
- Refreshing Facial Treatment  清爽面部护理


Masumi Beauty Rejuvenate Package 

Price 3,600 Baht
- Herbal Steam Sauna 蒸汽桑拿
- Jasmine Rice Body Scrub 身体磨砂 (Jasmine Rice)
- Body Wrap 身体衰敷护理
- Refreshing Facial Treatment  清爽面部护


Spa Packages for 3.5 Hours

Masumi Signature Package

Price 3,700 Baht
- Jasmine Rice Body Scrub 身体磨砂 (Jasmine Rice)
- Masumi Classical Signature Massage  招牌按摩 (Classical)
- Head & Shoulder Massage 及肩部按摩
- Refreshing Facial Treatment  清爽面部护理


Masumi Oil Herbal Package 

Price 3,800 Baht
- Jasmine Rice Body Scrub身体磨砂 (Jasmine Rice)
- Body Wrap身体衰敷护理
- Aromatherapy Massage精油按摩
- Thai Herbal Hot Compress泰国芳香草药热敷按摩

เงื่อนไข/ Condition

          1. สามารถเข้าใช้บริการ ในช่วงเวลา 10.00-17.00 น. (เปิดบริการเวลา 10.00-23.00 น.)

              每日开放时间 :早上10点-下午5点(开门:早上10点-晚上11点)

              Can be use this promotion at 10am - 5pm. (Open 10am – 11pm).

          2. ระยะเวลาโปรโมชั่น 31 ธันวาคม 2561
              优惠使用到 2018年12月31日
              This promotion will expire on 31 Dec 2018

          3. แพ็คเกจที่มีอบไอน้ำ จำเป็นต้องเข้ารับบริการพร้อมกัน ในห้องเดียวกันเท่านั้น
              如果套餐有蒸汽桑拿,需要使用服务在一起桑拿
              For steam sauna, in case of 2 persons, must to do at the same time.

          4. โปรโมชั่นนี้ ไม่ร่วมรายการ ฟรี รถรับส่ง
              没有接送服务
              This promotion isn’t available for free shuttle service.

          5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นอื่นได้
              这优惠不能跟其他优惠一起用
              This promotion can not combined with other promotions.

          6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/ยกเลิก โปรโมชั่น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
              我们保留更改/修改/取消优惠的权利,恕不另行通知
              Please note that our promotion are subject to change without notice.

For more information📞 053-213490
Line 🔅: @masumispa or click the link https://line.me/R/ti/p/%40masumispa
Wechat ID:🔆: masumispachiangmai

BUY 1 GET 1 FREE (Start your treatment before 5 pm) - Masumi Spa Chiangmai

Spa Packages for 2.5 Hours
Masumi Lanna Healing Package  
Price 1,500 Baht
-         Thai Traditional Massage 传统泰式按摩
-          Aromatherapy Massage (Back)  精油按摩()
-         Head & Shoulder Massage 及肩部按摩
-         Foot Massage 足部按摩

Masumi Healthy Relaxing Package 
Price 1,900 Baht
-         Herbal Steam Sauna 蒸汽桑拿
-         Thai Traditional Massage 传统泰式按摩
-          Thai Herbal Hot Compress 泰国芳香草药热敷按摩
-         Foot Massage 足部按摩

Masumi Beauty Relaxing Package 
Price 2,200 Baht
-         Herbal Steam Sauna 蒸汽桑拿
-          Jasmine Rice Body Scrub 身体磨砂 (Jasmine Rice)
-         Aromatherapy Massage 精油按摩

Masumi Refreshing Package 
Price 2,500 Baht
-          Jasmine Rice Body Scrub 身体磨砂 (Jasmine Rice)
-         Aromatherapy Massage 精油按摩
-          Thai Herbal Hot Compress 泰国芳香草药热敷按摩

Masumi Reflexology Package 
Price 2,600 Baht
-          Jasmine Rice Body Scrub 身体磨砂 (Jasmine Rice)
-         Body Wrap 身体衰敷护理
-         Aromatherapy Massage (Back)  精油按摩()
-         Head & Shoulder Massage 及肩部按摩


Spa Packages for 3 Hours
Masumi Beauty Beginning Package 
Price 2,700 Baht
-          Jasmine Rice Body Scrub 身体磨砂 (Jasmine Rice)
-         Aromatherapy Massage 精油按摩
-         Refreshing Facial Treatment  清爽面部护理

Masumi Natural Delight Package 
Price 2,900 Baht
-         Herbal Steam Sauna 蒸汽桑拿
-         Aromatherapy Massage 精油按摩
-          Thai Herbal Hot Compress 泰国芳香草药热敷按摩
-         Refreshing Facial Treatment  清爽面部护理

Masumi Beauty Rejuvenate Package  
Price 3,600 Baht
-         Herbal Steam Sauna 蒸汽桑拿
           -          Jasmine Rice Body Scrub 身体磨砂 (Jasmine Rice)
-         Body Wrap 身体衰敷护理
-         Refreshing Facial Treatment  清爽面部护理


Spa Packages for 3.5 Hours
Masumi Signature Package 
Price 3,700 Baht
-          Jasmine Rice Body Scrub 身体磨砂 (Jasmine Rice)
-          Masumi Classical Signature Massage 招牌按摩 (Classical)
-         Head & Shoulder Massage 及肩部按摩
-         Refreshing Facial Treatment清爽面部护理

Masumi Oil Herbal Package 
Price 3,800 Baht
-          Jasmine Rice Body Scrub 身体磨砂 (Jasmine Rice)
-         Body Wrap 身体衰敷护理
-         Aromatherapy Massage 精油按摩
-          Thai Herbal Hot Compress 泰国芳香草药热敷按摩

เงื่อนไข/ Condition
          1. สามารถเข้าใช้บริการ ในช่วงเวลา 10.00-17.00 น. (เปิดบริการเวลา 10.00-23.00 น.)
              每日开放时间 :早上10点-下午5点(开门:早上10点-晚上11点)
              Can be use this promotion at 10am - 5pm. (Open 10am – 11pm).

          2. ระยะเวลาโปรโมชั่น 31 ธันวาคม 2561
              优惠使用到 2018年12月31日
              This promotion will expire on 31 Dec 2018

          3. แพ็คเกจที่มีอบไอน้ำ จำเป็นต้องเข้ารับบริการพร้อมกัน ในห้องเดียวกันเท่านั้น
              如果套餐有蒸汽桑拿,需要使用服务在一起桑拿
              For steam sauna, in case of 2 persons, must to do at the same time.

          4. โปรโมชั่นนี้ ไม่ร่วมรายการ ฟรี รถรับส่ง
              没有接送服务
              This promotion isn’t available for free shuttle service.

          5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นอื่นได้
              这优惠不能跟其他优惠一起用
              This promotion can not combined with other promotions.

          6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/ยกเลิก โปรโมชั่น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
              我们保留更改/修改/取消优惠的权利,恕不另行通知
              Please note that our promotion are subject to change without notice.

For more information📞 053-213490
Line 🔅: @masumispa or click the link https://line.me/R/ti/p/%40masumispa
Wechat ID:🔆: masumispachiangmai
Website: www.masumispa.com