วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Masumi Spa Chiangmai เข้าร่วมอบรมนักการตลาดท่องเที่ยว

          เมื่อวันที่  28-29 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา Masumi Spa เข้ารับการอบรมนักการตลาดท่องเที่ยวสำหรับผู้ประกอบการกลุ่ม Medical and Wellness รุ่นที่ 4 ตอน "บุกตลาดสร้่งแบรนด์ กับ Thailand Medical & Wellness" ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียนเชียงใหม่ และหัวข้อที่ได้เข้ารับการอบรม ได้แก่

- การสร้าง Brand สำหรับ Medical & Wellness แบบบูรณาการ (Integrated Medical & Wellness Branding)
- นำเสนอ Brand และการเป็นผู้สื่อสาร/ ถ่ายทอด Medical & Wellness Brand
- สร้าง Brand ก้วยการนำเสนออย่างเป็นมืออาชีพ
- การสื่อสารภาพลักษณ์ Medical & Wellness สู่มาตรฐานสากล
- การพัฒนาสื่อการตลาดของผู้ประกอบการ Medical & Wellness สู่มาตรฐานสากล


          ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ ทำให้ทาง Masumi Spa ได้รับข้อมูลด้านการตลาด และการบริหารงานในองค์กรธุรกิจอย่างเต็มเปี่ยม อีกทั้งยังได้รู้จักกับเครือข่ายธุรกิจสุขภาพอย่างมากมาย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริการธุรกิจสืบไป

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สิทธิพิเศษ สำหรับ Bitcoin Payment ลดทันที 15% ที่ Masumi Spa Chiangmai

พิเศษ สิทธิพิเศษ สำหรับ Bitcoin Payment !!!!  ลดทันที 15% เมื่อชำระค่าบริการด้วย Bitcoin


เงื่อนไข
- แจ้งความประสงค์ชำระค่าบริการด้วย BITCOIN ก่อนเข้ารับบริการที่พนักงานต้อนรับ
- ส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
- ส่วนลดดังกล่าว สามารถใช้ได้ทั้ง Spa Menu และ Spa Package ได้
- สำรองสิทธิ์การเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่ 053-213490 หรือ 091-0690469
- ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-213490, 091-0690469
Email: sale@masumispa.com
Facebook: www.facebook.com/masumispachiangmai

------------------------------------------------------------------
Special for Bitcoin Payment: Get15% discount for Bitcoin payment

Terms & Conditions: 
- Please inform to receptionist to pay by Bitcoin.
- This promotion cannot be combined with any other promotion.
- This promotion can be use both of spa menu and spa package.
- For reservation please call 053-213490 or 091-0690469
- Reservations should be made 1 day in advance.
- We reserve the right to change our terms & conditions without prior notice.

For more information please contact 053-213490, 091-0690469
Email: sale@masumispa.com
Facebook: www.facebook.com/masumispachiangmai 


信用卡特惠 信用卡支付可节省15%。
条件
 - 要求信用卡接收。
 - 优惠不可与其他促销活动结合起来。
 - 可使用优惠券和水疗套餐。
 -预定方式053-213490或091-0690469
 - 本公司保留更改条款的权利恕不另行通知。

For more information please contact
Telephone: 053-213490, 091-0690469
Line ID: @masumispa or link https://line.me/R/ti/p/%40masumispa
Website: http://www.masumispa.com/