วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การนวด 4 มือ (Four Hand Massage)  四手按摩 - Masumi Spa Chiangmai

四手按摩是采用最新推拿按摩技术,结合古今按摩技术。一次使用二位按摩师进行按摩,总共四位按摩师,轮流进行按摩。二人四手的按摩方式使得按摩效率最大化。这种按摩会极大感到轻松舒适。


四手按摩师必须是一支技术精湛,专业培训的队伍。精通各种按摩手法。而不是传统的按摩两次。四手按摩,为了达到最高的标准。需要按摩治疗师进行培训,并对按摩师身高和体重有严格要求。

          การนวดสี่มือ  เป็นเทคนิคการนวดโดยการใช้ผู้นวด 2 คนต่อผู้ถูกนวดจำนวน 1 คน เป็นการนวดที่ผู้นวดจะต้องใช้เทคนิคการนวดขั้นพื้นฐานบวกกับเทคนิคการนวดขั้นสูง โดยใช้สายตาและท่าทางในการสื่อสารระหว่างผู้นวดด้วยกันเอง  เพื่อให้ตลอดระยะเวลาการนวดเป็นไปอย่างราบรื่นและกลมกลืนกัน และสอดคล้องด้านท่าทางการนวดให้มากที่สุด โดยน้ำหนักตัว จังหวะการนวด และท่วงท่าของผู้นวดจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผู้ถูกนวดจะรู้สึกได้ถึงความผ่อนคลายจนถึงขีดสุด
          ผู้ที่ทำการนวดสี่มือ จะต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญผ่านการฝึกฝนอย่างเชี่ยวชาญ  เพราะเทคนิคการนวดของแต่ละคนจะแตกต่างกันอยู่แล้ว  แต่หากต้องมานวดพร้อมกัน  ย่อมต้องใช้สมาธิและความสามัคคีกันมากกว่าการนวดในแบบเดิมเป็นสองเท่า  ซึ่งการนวดสี่มือที่ได้คุณภาพที่สุด  จะต้องใช้ผู้นวดที่ได้รับการฝึกฝนมาในมาตรฐานเดียวกัน และที่สำคัญคือ ส่วนสูงและน้ำหนักตัวของผู้นวดก็จะต้องเท่ากันหรือใกล้เคียงกันให้มากที่สุด


          Four hand massage is the technique that using 2 therapists to work together. Which are therapists used the basic massage techniques combined with advanced massage techniques by using the visual and gesture to communicate with each other during the massage. For the duration of the massage is going smoothly and harmony. By the weight of the massage, massage strokes and posture should to be the same direction.

          Therapists must be the experts skilled through training and experience, because the massage technique of each person has different. But for the four-hand massage, they have to work together, therapist should to concentration and unity rather than traditional massage has double. Which four-hand massage at the very highest quality, it requires the trained therapists with the same standard, and a significant the weight and height of therapists should to be equal or similarนวดน้ำมันสี่มือ (Four Hand Aromatherapy Massage)
For more information please contact
Telephone: 053-213490, 091-0690469
Line ID: @masumispa or link https://line.me/R/ti/p/%40masumispa
Website: http://www.masumispa.com/
ภาพจาก Google

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น